VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SWALLOW SCHOOL OF ENGLISH 

Změna lektora – týká se všech kurzů:

Škola si vyhrazuje právo na krátkodobou změnu lektora v případě onemocnění anebo jiných nepředvídatelných událostí.

 

Kurzy pro veřejnost

Kurzovné je nutné uhradit nejpozději v den nástupu do kurzu. 

Školné se vrací pouze na potvrzení lékaře ze závažných zdravotních důvodů, a to ve výši 80% ze zbývající částky za neodučené hodiny!

 

Platba individuálních lekcí a lekcí soukromých skupin:

Individuální lekce je nutno uhradit v předstihu, a to minimálně 5 lekcí.

V případě frekvence lekcí 2krát za týden je minimální platba 8 lekcí.

Žádáme studenty, aby nenechali vyčerpat svůj kredit na méně než 1 předplacenou hodinu (lépe 2). Pokud se tak stane, budete upozorněni mailem nebo telefonicky a požádáni o včasné předplacení lekcí.

Pokud chcete po vyčerpání kreditu výuku skončit, prosíme Vás o tuto informaci včas, aby nedošlo k nedorozumění. Lektor pak očekává výuku a studenti se neobjeví.

 

Rušení hodin individuálních kurzů a soukromých skupin:

q     Individuální kurz i soukromá skupina je považována jako jeden celek (ať už je v kurzu či skupině jakékoli množství studentů).

 

q     Pokud zrušíte lekci minimálně 24 hodin před začátkem, lekce bude považována za tzv. včasně zrušenou a nebude Vám účtována.

 

Rušení lekce probíhá vždy přes Swallow School of English, nikoli přes daného lektora. Je to opravdu důležité, neboť lektor často na informaci o zrušení zapomene a potom zbytečně vzniká problém. Zrušit lekci můžete telefonicky či SMS na 604 220 960, písemně na mail info@swallow.cz nebo osobně na recepci školy.

 

q     V opačném případě, tedy při tzv. pozdním zrušení, Vám bude lekce účtována v plné výši tak, jako kdyby proběhla.

 

q     Pokud máte lekci ještě s dalším studentem či studenty, je možné si předat telefonní čísla, a když se jeden z Vás nemůže dostavit, zkuste se navzájem kontaktovat a domluvit. Nebo si jako skupina můžete zvolit svého mluvčího, který by vystupoval za celou skupinu. Jinak, pokud z nějakých důvodů na lekci nepřijdete, lekce běží ve sníženém počtu studentů a Vám bude účtována. (příklad: individuální skupinu tvoří 3 studenti. První i druhý se včas omluví, ovšem třetí na lekci přijde, pak za tuto lekci platí všichni tři. Neplatili by pouze v případě, že by se všichni jednotlivě včas omluvili, nebo by je najednou omluvil jeden z nich – jakožto celou skupinu).

 

q     Pokud jsou individuální nebo firemní lekce rušeny ze strany studenta více než průměrně 30% za školní rok, nemůže škola považovat takovéto lekce za pravidelné, ale spíše příležitostné. Z těchto důvodů nemůže škola po lektorovi chtít, aby blokoval pravidelně svůj čas pro tyto příležitostné lekce a student bude informován o vyřazení z rozvrhu. Budeme se samozřejmě snažit mu poskytnout příležitostné lekce v době podle časových možností školy a lektorů. V takovém případě nemůžeme zaručit pravidelně stejného lektora a vždy požadovaný den a čas studenta, vše bude muset být domluveno operativně. Chápeme naprosto pracovní a jiné vytížení některých studentů a jejich nutnosti hodiny často rušit, ale zároveň musíme respektovat čas lektorů a snažit se jim vytvořit co nejstabilnější rozvrh.

 

Nízký počet studentů v kurzu:

Naše škola otevírá třídy s určitým minimálním počtem studentů (např.: pro většinu odpoleních a večerních kurzů je to min. 6 studentů). Pokud je ve třídě menší počet studentů než 6, vyhrazuje si škola právo sloučit třídu s třídou jinou, stejné úrovně anebo lekci zkrátit v návaznosti na počet studentů. To vše samozřejmě po domluvě se studenty. Pokud jde o případ zkrácení lekce např. z 90 minut na 60 minutovou lekci, jakmile se zapíše dostatečné množství studentů, automaticky se délka lekce znovu vrátí na 90 minut.

Informace o minimálním počtu studentů pro Váš kurz naleznete na našich webových stránkách a nástěnkách ve škole.

 

Recyklování v naší škole:

Naše škola se snaží vyhnout vyhazování odpadu do běžného odpadkového koše. V každé třídě je místo na vyhození oboustranně použitých papírů a papírů, které mohou být následně použity z druhé strany. Dále v prostoru kuchyně najdete oddělené koše určené k vyhození tříděného vymytého odpadu. Je tam také myčka, do které můžete dát vymýt (např. kelímky od jogurtu, obaly od paštik apod.), sami je pak vytřídíme. Třídíme všechno: kelímky, obaly všeho druhu – od sušenek po igelitové sáčky a tašky, papír, sklo, železo, víčka od pet lahví, pet lahve, hliníková víčka od jogurtů, hliníkové obaly od energy napojů, obaly od mléka, apod. Organický odpad bohužel jde do běžného koše, který najdete též v kuchyni.

 

Žádáme studenty a rodiče studentů, aby dodržovali tento systém a pomohli nám takto ušetřit (alespoň naším podílem) tuto planetu. Jde většinou jen o pár vteřin se zamyslet, kam co vyhodit, případně z obalu vysypat drobky nebo ho dát do myčky. Považujeme i za důležité naučit tento systém děti, které do naší školy chodí.

  

Všechny naše kurzy slouží jako případná příprava na mezinárodní zkoušky.

JAK SI VYBRAT KURZ
Není nic jednoduššího než nás kontaktovat:
info@swallow.cz
+420 604 220 960
A nebo můžete vyzkoušet našeho PRŮVODCE

Zpracovávám...