Na čem nám záleží

Home » Na čem nám záleží

Tvorba inovativních materiálů

Námi vytvořené materiály nabízí přímější cestu ke zlepšení angličtiny tím, že se zaměřují na specifické potřeby českých studentů. Tvořit materiály nás baví. Podívejte se na naše výukové kartičky, hru s kostkami, učebnici a další doplňkové materiály.

Výuka

Pro dospělé

  • Stavíme na stabilním týmu rodilých mluvčích a zkušených českých lektorů.
  • Pro dospělé nabízíme dva rozdílné typy kurzůtak, aby vyhověly potřebám dvou rozdílných skupin studentů:
  • Praktická angličtina: můžete se zaměřit na každodenní praktické dovednosti v angličtině (které vám pomohou na dovolené, cestách do zahraničí nebo při konverzaci s anglicky mluvícími přáteli). Studenti, kteří chtějí rozumět a mluvit s větším sebevědomím o svých každodenních potřebách, být schopni převyprávět příběh, zeptat se na informaci, vyřešit problémy a navázat bez obav s kýmkoli běžnou konverzaci.
  • Studijní angličtina: pro ty, kteří chtějí mít opravdu hluboké znalosti anglického jazyka, chtějí znát všechna pravidla a výjimky k nim, chtějí přesně vědět, kdy a jak je použít. Kdo chce mluvit i psát s vědomím, že jeho angličtina je správná a reprezentativní. Je pro všechny, kdo vědí, že pro to, aby udělali tento žádaný pokrok, budou něco muset udělat i doma, a že na to mají čas.

Pro děti

  • Zaměřujeme výuku dětí a mládeže především na mluvení a praktické schopnosti.
  • Poutavé lekce od zkušených českých a rodilých lektorů zaujmou naše žáky a budou je bavit.
  • Unikátní materiály, které děti zapojí do pohybu a jsou jim výzvou.
  • Vedeme studenty od slov k frázím a k praktickým komunikačním schopnostem.
  • Ve Swallow vybereme určitou oblast nebo větnou strukturu, která je v daném věku dítěte často používána a je jim tematicky blízká, a poté věnujeme hodně času jejímu procvičování a prohlubování schopnosti ji prakticky využívat v situacích navozených co nejblíže skutečnosti.
  • Chceme, aby naši studenti měli co nejvíce prožitků s daným tématem nebo i gramatickou či větnou vazbou namísto teoretické znalosti. Nemá význam toho hodně “znát” v angličtině, pokud tyto vědomosti neumíme využít v praxi.

100% elektro – Naše dvě elektroauta již snížila Swallow emise CO2 o více než tunu a půl a přispěla také ke kvalitě ovzduší v Liberci.

Klima

Snižujeme dopad naší firmy na životní prostředí.

Data o naší uhlíkové stopě za rok 2020:

Spotřeba energie na vytápění školy: 332 m3 zemní plyn = 7,72 tun CO2e

Elektřina: 6300kWh = 3,43 tuny, z toho 0,93 tuny elektroauta a zbytek 2,5 tuny spotřeba školy

Hodně elektřiny vyrobené v České republice vychází bohužel stále ze spalování uhlí. Podporujeme Greenpeace a Limity jsme my v jejich snaze zastavit výrobu elektřiny z uhlí. Naším záměrem je získat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů.

Pohonné hmoty: 1,58 tuny

CELKEM 12,74 tun offset přes www.carbonfootprint.com

Fairness

Jsme proti diskriminaci na základě rasy, pohlaví, sexuální orientace, národnosti, víry nebo věku. Platíme našim českým učitelům stejnou sazbu jako rodilým mluvčím, protože věříme, že dobrý učitel je dobrý učitel.