Všeobecné obchodní podmínky Swallow

Home » Všeobecné obchodní podmínky Swallow

Změna lektora – týká se všech kurzů:
Škola si vyhrazuje právo na krátkodobou změnu lektora v případě onemocnění anebo jiných nepředvídatelných událostí.

Kurzovné je nutné uhradit nejpozději v den nástupu do kurzu.
Školné se vrací pouze na potvrzení lékaře ze závažných zdravotních důvodů, a to ve výši 80% ze zbývající částky za neodučené hodiny!

Rušení hodin individuálních kurzů a soukromých skupin:

 •  Individuální kurz i soukromá skupina je považována jako jeden celek (ať už je v kurzu či skupině jakékoli množství studentů).
 • Pokud zrušíte lekci minimálně 24 hodin před začátkem, lekce bude považována za tzv. včasně zrušenou a nebude Vám účtována.
  Rušení lekce probíhá vždy přes Swallow School of English, nikoli přes daného lektora. Je to opravdu důležité, neboť lektor často na informaci o zrušení zapomene a potom zbytečně vzniká problém. Zrušit lekci můžete telefonicky či SMS na 604 220 960, písemně na mail info@swallow.cz nebo osobně na recepci školy.
 • V opačném případě, tedy při tzv. pozdním zrušení, Vám bude lekce účtována v plné výši tak, jako kdyby proběhla.
 • Pokud máte lekci ještě s dalším studentem či studenty, je možné si předat telefonní čísla, a když se jeden z Vás nemůže dostavit, zkuste se navzájem kontaktovat a domluvit. Nebo si jako skupina můžete zvolit svého mluvčího, který by vystupoval za celou skupinu. Jinak, pokud z nějakých důvodů na lekci nepřijdete, lekce běží ve sníženém počtu studentů a Vám bude účtována. (příklad: individuální skupinu tvoří 3 studenti. První i druhý se včas omluví, ovšem třetí na lekci přijde, pak za tuto lekci platí všichni tři. Neplatili by pouze v případě, že by se všichni jednotlivě včas omluvili, nebo by je najednou omluvil jeden z nich – jakožto celou skupinu).
 • Pokud jsou individuální nebo firemní lekce rušeny ze strany studenta více než průměrně 30% za školní rok, nemůže škola považovat takovéto lekce za pravidelné, ale spíše příležitostné. Z těchto důvodů nemůže škola po lektorovi chtít, aby blokoval pravidelně svůj čas pro tyto příležitostné lekce a student bude informován o vyřazení z rozvrhu. Budeme se samozřejmě snažit mu poskytnout příležitostné lekce v době podle časových možností školy a lektorů. V takovém případě nemůžeme zaručit pravidelně stejného lektora a vždy požadovaný den a čas studenta, vše bude muset být domluveno operativně. Chápeme naprosto pracovní a jiné vytížení některých studentů a jejich nutnosti hodiny často rušit, ale zároveň musíme respektovat čas lektorů a snažit se jim vytvořit co nejstabilnější rozvrh.
  Nízký počet studentů v kurzu:
 •  Naše škola otevírá třídy s určitým minimálním počtem studentů (např.: pro většinu odpoleních a večerních kurzů je to min. 6 studentů). Pokud je ve třídě menší počet studentů než 6, vyhrazuje si škola právo sloučit třídu s třídou jinou, stejné úrovně anebo lekci zkrátit v návaznosti na počet studentů. To vše samozřejmě po domluvě se studenty. Pokud jde o případ zkrácení lekce např. z 90 minut na 60 minutovou lekci, jakmile se zapíše dostatečné množství studentů, automaticky se délka lekce znovu vrátí na 90 minut.
  Informace o minimálním počtu studentů pro Váš kurz naleznete na našich webových stránkách a nástěnkách ve škole.