Všeobecné obchodní podmínky Swallow

Home » Všeobecné obchodní podmínky Swallow

Změna lektora – týká se všech kurzů:
Škola si vyhrazuje právo na krátkodobou změnu lektora v případě onemocnění anebo jiných nepředvídatelných událostí.

Kurzovné je nutné uhradit nejpozději v den nástupu do kurzu.
Školné se vrací pouze na potvrzení lékaře ze závažných zdravotních důvodů, a to ve výši 80% ze zbývající částky za neodučené hodiny!

Rušení hodin individuálních kurzů a soukromých skupin:

  •  Individuální kurz i soukromá skupina je považována jako jeden celek (ať už je v kurzu či skupině jakékoli množství studentů).
  • Pokud zrušíte lekci minimálně 24 hodin před začátkem, lekce bude považována za tzv. včasně zrušenou a nebude Vám účtována.
    Rušení lekce probíhá vždy přes Swallow School of English, nikoli přes daného lektora. Je to opravdu důležité, neboť lektor často na informaci o zrušení zapomene a potom zbytečně vzniká problém. Zrušit lekci můžete telefonicky či SMS na 604 220 960, písemně na mail info@swallow.cz nebo osobně na recepci školy.
  • V opačném případě, tedy při tzv. pozdním zrušení, Vám bude lekce účtována v plné výši tak, jako kdyby proběhla.
  • Pokud máte lekci ještě s dalším studentem či studenty, je možné si předat telefonní čísla, a když se jeden z Vás nemůže dostavit, zkuste se navzájem kontaktovat a domluvit. Nebo si jako skupina můžete zvolit svého mluvčího, který by vystupoval za celou skupinu. Jinak, pokud z nějakých důvodů na lekci nepřijdete, lekce běží ve sníženém počtu studentů a Vám bude účtována. (příklad: individuální skupinu tvoří 3 studenti. První i druhý se včas omluví, ovšem třetí na lekci přijde, pak za tuto lekci platí všichni tři. Neplatili by pouze v případě, že by se všichni jednotlivě včas omluvili, nebo by je najednou omluvil jeden z nich – jakožto celou skupinu).
  • Pokud jsou individuální nebo firemní lekce rušeny ze strany studenta více než průměrně 30% za školní rok, nemůže škola považovat takovéto lekce za pravidelné, ale spíše příležitostné. Z těchto důvodů nemůže škola po lektorovi chtít, aby blokoval pravidelně svůj čas pro tyto příležitostné lekce a student bude informován o vyřazení z rozvrhu. Budeme se samozřejmě snažit mu poskytnout příležitostné lekce v době podle časových možností školy a lektorů. V takovém případě nemůžeme zaručit pravidelně stejného lektora a vždy požadovaný den a čas studenta, vše bude muset být domluveno operativně. Chápeme naprosto pracovní a jiné vytížení některých studentů a jejich nutnosti hodiny často rušit, ale zároveň musíme respektovat čas lektorů a snažit se jim vytvořit co nejstabilnější rozvrh.
  • Nízký počet studentů v kurzu:
  • Naše škola otevírá třídy s určitým minimálním počtem studentů (např.: pro většinu odpoledních a večerních kurzů je to min. 7 studentů). Pokud je ve třídě menší počet studentů (tedy 5 – 6), vyhrazuje si škola právo sloučit třídu s třídou jinou, stejné úrovně anebo lekci zkrátit v návaznosti na počet studentů. To vše samozřejmě po domluvě se studenty. Pokud jde o případ zkrácení lekce např. z 90 minut na 60 minutovou lekci, jakmile se zapíše dostatečné množství studentů, automaticky se délka lekce znovu vrátí na 90 minut. V případě kurzů pro děti a mládež je běžné, že lekce trvá 60 min. a minimální počet studentů je 6. Stejně tak zde si škola vyhrazuje právo lekci při nedostatečném množství studentů (4 – 5) zkrátit na 45 min. V případě poklesu počtu i pod tuto hranici, nabízíme rodičům buď soukromou lekci nebo jsme nuceni kurz zrušit. Informace o minimálním počtu studentů pro Váš kurz naleznete na našich webových stránkách přímo pod danými kurzy.
  • Učebnice: většina kurzů pro děti a mládež používají učebnici, kterou si studenti hradí nad rámec kurzovného. Některé kurzy pro dospělé běží bez učebnic, jiné učebnici používají. Konkrétní informace se vždy studenti dozví na začátku školního roku (nejpozději v říjnu, když už je jasný počet studentů v kurzu) buď formou emailu nebo přímo od lektora.